RETINA


Retina

És un teixit neural que es troba a la part interna i posterior de l’ull. És l’encarregada de captar els estímuls lluminosos que provenen de l’exterior. Consta de distintes capes com l’epiteli pigmentari o la capa de fibres nervioses. L’examen del fons d’ull permet la seva exploració i es recomana a tots els pacients amb Diabetis i altres malalties sistèmiques. Altres proves com la Tomografia de Coherència Òptica (OCT) permet l’estudi detallat d’aquestes patologies de forma ràpida i indolora.

Diferents malalties oculars o sistèmiques poden manifestar-se en aquesta part de l’ull.
Principals malalties:

  • DEGENERACIÓ MACULAR ASSOCIADA A L’EDAT. DMAE.
  • RETINOPATIA DIABÈTICA.
  • DESPRENIMENT DE LA RETINA.

http://oftalmologiatortosa.com/wp-content/uploads/2016/03/retina-tractament-2.png
http://oftalmologiatortosa.com/wp-content/uploads/2016/03/retina-tractament.png